بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1398/11/08 - 19:50:21
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 2,200 1,584 1,584 139,460,112 88,043 سه شنبه 1 بهمن 1398 807 0/93
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 1,804 660 638 67,255,408 105,416 سه شنبه 1 بهمن 1398 915 0/88
پلی اتیلن سبک خطی 235F6
نقدی 1,012 352 352 33,350,592 94,746 سه شنبه 1 بهمن 1398 3144 3/43
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
نقدی 110 110 110 9,936,190 90,329 سه شنبه 1 بهمن 1398 839 0/94
اسید ترفتالیک
سلف 260 580 260 20,988,100 80,723 چهارشنبه 2 بهمن 1398 2038 2/59
منو اتیلن گلایکول
نقدی 660 22 22 1,286,098 58,459 چهارشنبه 2 بهمن 1398
منو اتیلن گلایکول
نقدی 300 125 125 7,307,375 58,459 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -1708 -2/84
بنزن
سلف 500 500 500 43,869,500 87,739 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1652 1/92
دی اتانول آمین
نقدی 220 66 66 7,211,226 109,261 چهارشنبه 2 بهمن 1398
استایرن منومر
نقدی 7,008 4,776 4,776 461,433,240 96,615 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -12 -0/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
سلف 506 506 506 49,832,398 98,483 سه شنبه 1 بهمن 1398 337 0/34
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 60 40 40 4,946,560 123,664 سه شنبه 1 بهمن 1398
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A
نقدی 220 22 22 2,170,916 98,678
دی اتیلن گلایکول
نقدی 220 242 220 14,343,428 65,197 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -1048 -1/58
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 3,100 5,000 3,100 306,096,900 98,741 سه شنبه 1 بهمن 1398 7272 7/95
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G
نقدی 1,000 330 310 31,134,230 100,433 سه شنبه 1 بهمن 1398 871 0/87
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
نقدی 506 88 88 8,959,456 101,812 سه شنبه 1 بهمن 1398 968 0/96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 1,012 682 506 49,063,278 96,963 سه شنبه 1 بهمن 1398 192 0/2
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 1,000 1,030 980 98,424,340 100,433 سه شنبه 1 بهمن 1398 871 0/87
اوره گرانول
نقدی 200 140 100 2,142,900 21,429 چهارشنبه 2 بهمن 1398 585 2/81
زایلین مخلوط
سلف 1,000 200 200 14,884,800 74,424 چهارشنبه 2 بهمن 1398 146 0/2
دی اتیل هگزانول
نقدی 2,002 1,254 1,111 129,032,651 116,141 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -12 -0/01
منو اتیلن گلایکول
نقدی 880 308 308 18,005,372 58,459 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -1708 -2/84
منومر وینیل استات
نقدی 605 286 286 28,314,000 99,000 چهارشنبه 2 بهمن 1398 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 120 200 120 19,977,080 166,476 سه شنبه 1 بهمن 1398 9589 6/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
سلف 1,000 1,730 1,000 92,441,250 92,441 سه شنبه 1 بهمن 1398 1949 2/15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 1,008 357 357 53,897,718 150,974 سه شنبه 1 بهمن 1398 3414 2/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 1,000 2,950 1,000 107,787,110 107,787 سه شنبه 1 بهمن 1398 3801 3/66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,012 396 308 28,354,480 92,060 سه شنبه 1 بهمن 1398 875 0/96
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M
نقدی 1,518 396 374 38,476,372 102,878 سه شنبه 1 بهمن 1398 893 0/88
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
نقدی 700 320 300 26,412,900 88,043 سه شنبه 1 بهمن 1398 807 0/93
دی اتیلن گلایکول
نقدی 150 250 150 9,754,550 65,030 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -136 -0/21
دی اتیلن گلایکول
نقدی 125 225 75 4,868,775 64,917 چهارشنبه 2 بهمن 1398 74 0/11
دی اتیلن گلایکول
سلف 110 319 110 7,249,231 65,902 چهارشنبه 2 بهمن 1398 18 0/03
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
سلف 1,100 1,300 1,100 120,597,060 109,634 سه شنبه 1 بهمن 1398 813 0/75
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 1,000 1,660 1,000 97,453,100 97,453 سه شنبه 1 بهمن 1398 4013 4/29
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R
نقدی 100 320 100 12,434,320 124,343 دوشنبه 1 مهر 1398 26530 27/12
ارتوزایلن
نقدی 1,500 660 640 58,041,600 90,690 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1564 1/75
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
نقدی 480 168 168 15,533,280 92,460 سه شنبه 1 بهمن 1398 3111 3/48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 616 330 242 22,278,520 92,060 سه شنبه 1 بهمن 1398 875 0/96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 2,016 864 816 75,447,360 92,460 سه شنبه 1 بهمن 1398 2682 2/99
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
نقدی 480 144 96 8,876,160 92,460 سه شنبه 1 بهمن 1398 3111 3/48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 1,200 192 192 17,343,168 90,329 سه شنبه 1 بهمن 1398 839 0/94
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ
نقدی 168 120 72 6,698,304 93,032 سه شنبه 17 دی 1398
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
سلف 1,012 1,012 1,012 99,381,436 98,203 سه شنبه 1 بهمن 1398 334 0/34
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,518 1,705 1,518 140,215,504 92,369 سه شنبه 1 بهمن 1398 832 0/91
اسید استیک
نقدی 1,104 598 552 24,366,384 44,142 چهارشنبه 2 بهمن 1398 627 1/44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18
نقدی 480 96 96 8,452,128 88,043 سه شنبه 1 بهمن 1398 807 0/93
پلی اتیلن سنگین بادی BL4
نقدی 48 72 48 4,337,232 90,359 سه شنبه 12 آذر 1398 8659 10/6
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 1,440 576 504 48,869,352 96,963 سه شنبه 1 بهمن 1398 921 0/96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 2,016 888 888 79,810,776 89,877 سه شنبه 1 بهمن 1398 1373 1/55
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 506 814 506 58,101,472 114,825 سه شنبه 1 بهمن 1398 696 0/61
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 2,508 572 572 51,409,644 89,877 سه شنبه 1 بهمن 1398 1373 1/55
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,200 1,200 1,200 161,834,400 134,862 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1909 1/44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
نقدی 144 48 48 4,980,048 103,751 سه شنبه 17 دی 1398 6829 7/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 3,916 3,982 3,916 376,895,420 96,245 سه شنبه 1 بهمن 1398 319 0/33
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 80 80 80 9,893,120 123,664 سه شنبه 1 بهمن 1398 1159 0/95
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 440 704 440 49,719,560 112,999 سه شنبه 24 دی 1398 8042 7/66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,001 649 638 62,458,286 97,897 سه شنبه 1 بهمن 1398 920 0/95
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 400 610 400 65,369,580 163,424 سه شنبه 1 بهمن 1398 11486 7/56
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901
نقدی 100 100 100 16,596,000 165,960 سه شنبه 1 بهمن 1398 -43523 -20/78
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 2,508 3,762 2,508 271,016,856 108,061 سه شنبه 1 بهمن 1398 1330 1/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
نقدی 1,606 1,122 990 95,993,370 96,963 سه شنبه 1 بهمن 1398 921 0/96
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,210 2,112 1,210 126,380,430 104,447 سه شنبه 1 بهمن 1398 -582 -0/55
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 1,320 638 528 48,607,680 92,060 سه شنبه 1 بهمن 1398 875 0/96
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 6,274,000 6,274,000 سه شنبه 24 دی 1398
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 6,274,000 6,274,000 سه شنبه 24 دی 1398
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 6,274,000 6,274,000 سه شنبه 24 دی 1398
شمش طلا 985
نقدی 0/001 0/001 0/001 6,186,076 6,186,076 یکشنبه 6 بهمن 1398
شمش طلا 988
نقدی 0/002 0/002 0/002 12,409,834 6,204,917 یکشنبه 6 بهمن 1398 94054 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/001 0/001 0/001 6,267,720 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/002 0/002 0/002 12,541,707/72 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/002 0/002 0/002 18,784,356/84 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/004 0/004 0/004 25,083,415/44 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/004 0/004 0/004 25,089,683/16 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
شمش طلا 998
نقدی 0/003 0/003 0/003 18,815,695/44 6,267,720 یکشنبه 6 بهمن 1398 95020 1/54
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1
نقدی 18 18 18 1,426,302 79,239 سه شنبه 1 بهمن 1398
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 7 7 7 554,673 79,239 سه شنبه 26 آذر 1398 3684 4/88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1
نقدی 154 110 88 7,653,272 86,969 سه شنبه 1 بهمن 1398 846 0/98
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 2,600 450 410 36,430,960 88,856 شنبه 5 بهمن 1398
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 160 80 20 1,777,120 88,856 شنبه 5 بهمن 1398
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 1,420 280 130 11,551,280 88,856 شنبه 5 بهمن 1398
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 154 286 154 12,782,990 83,006 سه شنبه 1 بهمن 1398 2386 2/96
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1
نقدی 5 10 5 415,000 83,000 سه شنبه 24 دی 1398 3532 4/44
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 235F6 درجه 2
نقدی 264 440 264 21,737,716 82,340
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2
نقدی 60 360 60 6,896,140 114,936 دوشنبه 2 دی 1398 18157 18/76
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 100 460 100 8,952,900 89,529 سه شنبه 15 آبان 1397 1589 1/81
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1
نقدی 40 160 40 3,680,360 92,009
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 21 168 21 1,787,688 85,128 سه شنبه 4 اسفند 1394 56017 192/43
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 80 220 80 6,832,560 85,407 سه شنبه 12 دی 1396 40843 91/65
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2
نقدی 60 180 60 4,854,480 80,908 سه شنبه 12 دی 1396 37889 88/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 70 190 70 6,152,930 87,899 سه شنبه 1 بهمن 1398 4710 5/66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 110 300 110 9,791,590 89,014 سه شنبه 1 بهمن 1398 5825 7
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1
نقدی 66 374 66 6,245,756 94,633 سه شنبه 1 بهمن 1398 955 1/02
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2
نقدی 66 374 66 6,048,482 91,644 سه شنبه 1 بهمن 1398 2756 3/1
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1
نقدی 9 27 9 903,501 100,389 سه شنبه 1 بهمن 1398 4749 4/97
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1
نقدی 66 88 66 6,161,936 93,363 سه شنبه 26 آذر 1398 14005 17/65
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1
نقدی 170 350 170 15,997,680 94,104 سه شنبه 4 تیر 1398 -11525 -10/91
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1
نقدی 500 1,420 500 46,545,180 93,090 سه شنبه 24 دی 1398 9618 11/52
لوب کات سبک
نقدی 25,000 25,000 25,000 964,500,000 38,580 شنبه 5 بهمن 1398 -60 -0/16
گوگرد پاستیلی
نقدی 4,000 2,000 2,000 3,284,000 1,642 چهارشنبه 11 دی 1398
قیر MC250
نقدی 100 25 25 1,000,000 40,000 دوشنبه 7 بهمن 1398
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 7,500 7,500 7,500 شنبه 21 دی 1398 5191 24/23
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 50 50 50 چهارشنبه 2 بهمن 1398 6104 24
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 8,600 8,600 چهارشنبه 25 دی 1398 350 1/38
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,400 1,400 1,400 سه شنبه 17 دی 1398 3591 15/81
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 شنبه 30 شهریور 1398 -901 -3/43
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 30 دی 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 27,000 23,900 23,900 چهارشنبه 25 دی 1398 491 1/89
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 13,800 12,000 چهارشنبه 25 دی 1398 855 3/13
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 8,000 5,000 5,000 چهارشنبه 29 آبان 1398 2899 12/28
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 17,020 10,000 چهارشنبه 11 دی 1398 3398 11/43
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 180 180 180 یکشنبه 10 شهریور 1398 500 1/9
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 30,000 85,000 30,000 1,352,480,000 45,083 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1088 2/47
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 2,508 2,508 2,508 114,635,664 45,708 شنبه 5 بهمن 1398
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 7,000 30,000 7,000 310,174,000 44,311 چهارشنبه 2 بهمن 1398 2321 5/53
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 3,982 198 198 9,050,184 45,708 شنبه 5 بهمن 1398
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 52,379,997 17,459,999 چهارشنبه 2 بهمن 1398 2179800 14/27
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 15 3 44,311,674 14,770,558 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -509641 -3/34
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 45,086,697 15,028,899 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -251300 -1/64
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 18 3 44,519,997 14,839,999 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -440200 -2/88
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 8,008 22,264 8,008 375,268,322 46,862 شنبه 5 بهمن 1398 1154 2/52
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 3,036 12,056 3,036 143,645,018 47,314 شنبه 5 بهمن 1398 1570 3/43
تیرآهن 14 تا 18
سلف 6,600 17,182 6,600 333,615,634 50,548 شنبه 5 بهمن 1398 1261 2/56
سبد تیرآهن 22 تا 27
سلف 3,300 8,646 3,300 151,523,548 45,916 سه شنبه 19 آذر 1398 -609 -1/31
سبد میلگرد مخلوط
سلف 3,300 4,994 3,300 147,832,586 44,798 شنبه 5 بهمن 1398 451 1/02
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 6,402 7,986 6,402 302,461,786 47,245 شنبه 5 بهمن 1398
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,100 1,188 1,100 50,320,776 45,746 شنبه 5 بهمن 1398
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 6,600 8,514 6,600 308,646,206 46,765 شنبه 5 بهمن 1398 1057 2/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 374 418 330 34,237,830 103,751 سه شنبه 1 بهمن 1398 -2172 -2/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 2,156 550 440 42,663,720 96,963 سه شنبه 1 بهمن 1398 921 0/96
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 330 88 88 8,788,736 99,872 سه شنبه 9 مهر 1398
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 200 160 160 26,268,320 164,177 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1929 1/19
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 200 260 200 31,260,420 156,302 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1930 1/25
اوره گرانول
نقدی 2,500 2,575 2,500 53,728,850 21,492 چهارشنبه 2 بهمن 1398 648 3/11
کریستال ملامین
سلف 80 120 80 10,670,720 133,384 چهارشنبه 2 بهمن 1398 -2861 -2/1
الکیل بنزن خطی
نقدی 750 750 750 101,146,500 134,862 چهارشنبه 2 بهمن 1398 1909 1/44
سود کاستیک
نقدی 11,000 10,425 9,025 104,690,000 11,600 چهارشنبه 2 بهمن 1398 164 1/43
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 9,715,432,255/6  
آخرین بروز رسانی: 1398/11/08 - 19:50:21
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.