بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/07/02 - 09:32:20
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
سلف 1,000 1,870 1,000 186,801,980 186,802 سه شنبه 25 شهریور 1399 6571/0000 3/65
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 800 2,040 800 182,466,280 228,083 سه شنبه 25 شهریور 1399 11555/0000 5/34
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
سلف 800 1,930 800 180,851,460 226,064 سه شنبه 25 شهریور 1399 14861/0000 7/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
سلف 294 252 252 63,477,288 251,894 سه شنبه 25 شهریور 1399 -23213/0000 -8/44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
سلف 105 147 105 27,424,341 261,184 سه شنبه 25 شهریور 1399 -13923/0000 -5/06
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,706 7,766 2,706 584,725,284 216,085 دوشنبه 24 شهریور 1399 24152/0000 12/58
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
سلف 150 240 150 54,978,650 366,524 سه شنبه 25 شهریور 1399 24693/0000 7/22
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,300 2,760 1,300 287,913,380 221,472 دوشنبه 24 شهریور 1399 29539/0000 15/39
پلی وینیل کلراید S65
سلف 800 2,100 800 174,393,520 217,992 دوشنبه 24 شهریور 1399 26059/0000 13/58
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,728 2,304 1,728 316,031,880 182,889 سه شنبه 25 شهریور 1399 8204/0000 4/7
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 840 1,656 840 157,486,536 187,484 سه شنبه 25 شهریور 1399 16589/0000 9/71
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
نقدی 96 384 96 17,167,896 178,832 دوشنبه 20 فروردین 1397 124469/0000 228/96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
نقدی 840 480 456 76,455,696 167,666 سه شنبه 25 شهریور 1399 791/0000 0/47
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
نقدی 480 120 96 21,384,480 222,755 سه شنبه 25 شهریور 1399
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 624 1,368 624 135,397,320 216,983 سه شنبه 25 شهریور 1399 10725/0000 5/2
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 693 609 609 143,431,071 235,519 سه شنبه 25 شهریور 1399 8426/0000 3/71
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 1,200 2,616 1,200 228,868,272 190,724 سه شنبه 25 شهریور 1399 3392/0000 1/81
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02
نقدی 600 140 140 23,543,240 168,166 سه شنبه 25 شهریور 1399 1491/0000 0/89
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 814 902 792 141,156,576 178,228 سه شنبه 25 شهریور 1399 -3840/0000 -2/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0030
نقدی 1,320 308 242 52,899,264 218,592 سه شنبه 25 شهریور 1399 8365/0000 3/98
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 1,496 1,474 1,320 235,260,960 178,228 سه شنبه 25 شهریور 1399 518/0000 0/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 110 308 110 26,523,134 241,119 سه شنبه 25 شهریور 1399 16996/0000 7/58
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 198 132 110 23,587,080 214,428 سه شنبه 25 شهریور 1399 8364/0000 4/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,386 2,068 1,386 299,549,690 216,125 سه شنبه 25 شهریور 1399 11605/0000 5/67
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 609 1,113 609 163,985,451 269,270 دوشنبه 24 شهریور 1399 64514/0000 31/51
پلی وینیل کلراید S57
سلف 500 640 500 111,712,560 223,425 دوشنبه 24 شهریور 1399 11248/0000 5/3
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 500 380 380 75,422,780 198,481 دوشنبه 24 شهریور 1399 6548/0000 3/41
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 1,496 3,080 1,496 275,191,312 183,951 سه شنبه 25 شهریور 1399 13273/0000 7/78
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 1,276 2,684 1,276 234,017,938 183,400 سه شنبه 25 شهریور 1399 -8554/0000 -4/46
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 1,474 2,728 1,474 275,144,606 186,665 سه شنبه 25 شهریور 1399 -291/0000 -0/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,518 2,420 1,518 251,038,986 165,375 سه شنبه 25 شهریور 1399 5318/0000 3/32
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1
نقدی 44 176 44 10,515,956 238,999 سه شنبه 25 شهریور 1399 28321/0000 13/44
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2
نقدی 30 40 30 5,703,270 190,109 سه شنبه 25 شهریور 1399
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 500 1,320 500 99,776,140 199,552 سه شنبه 25 شهریور 1399 26812/0000 15/52
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 110 638 110 22,573,034 205,209
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1
نقدی 42 357 42 12,341,217 293,839 سه شنبه 25 شهریور 1399 28230/0000 10/63
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1
نقدی 21 147 21 7,573,713 360,653 سه شنبه 25 شهریور 1399 72365/0000 25/1
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2
نقدی 120 260 120 25,243,300 210,361 سه شنبه 18 شهریور 1399 -3148/0000 -1/47
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPD60R درجه 1
نقدی 60 260 60 16,373,400 272,890 دوشنبه 11 دی 1396 220283/0000 418/73
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1
نقدی 100 120 100 21,284,900 212,849 سه شنبه 25 شهریور 1399 -1310/0000 -0/61
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 400 1,430 400 82,090,960 205,227 سه شنبه 18 شهریور 1399 44132/0000 27/4
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 20 60 20 3,619,700 180,985 سه شنبه 25 شهریور 1399 27439/0000 17/87
فروسیلیسیم
نقدی 200 200 200 34,000,000 170,000 شنبه 21 تیر 1399 31000/0000 22/3
پلی وینیل کلراید OFF - E6644 درجه 1
نقدی 22 77 22 5,125,978 232,999 سه شنبه 4 شهریور 1399 59000/0000 33/91
قیر 6070
نقدی 200 200 200 8,800,000 44,000 دوشنبه 24 شهریور 1399
روغن پایه 4-SOC
نقدی 253 736 253 35,322,917 139,616 یکشنبه 23 شهریور 1399 8570/0000 6/54
مس کاتد 2
نقدی 3,000 2,020 2,020 2,910,622,040 1,440,902 سه شنبه 7 مرداد 1399
تختال C
سلف 20,000 12,000 12,000 1,271,064,000 105,922 سه شنبه 25 شهریور 1399 12070/0000 12/86
کنسانتره سنگ آهن
نقدی 5,000 5,000 5,000 60,000,000 12,000 چهارشنبه 27 آذر 1398 5458/0000 83/43
شمش فولادی 3SP-150*150
سلف 10,000 13,600 10,000 1,000,420,600 100,042
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 19,600 10,000 1,019,274,000 101,927 سه شنبه 25 شهریور 1399 4039/0000 4/13
تختال C
سلف 22,000 44,000 22,000 2,463,978,000 111,999 سه شنبه 18 شهریور 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 5,600 7,000 5,600 556,713,400 99,413 سه شنبه 25 شهریور 1399 -1944/0000 -1/92
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,200 1,800 1,200 121,666,400 101,389 سه شنبه 25 شهریور 1399 1825/0000 1/83
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 28,500 35,500 28,500 2,890,891,500 101,435 سه شنبه 25 شهریور 1399 557/0000 0/55
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 1,200 1,000 91,889,000 91,889 شنبه 15 شهریور 1399 4437/0000 5/07
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 10,000 13,400 10,000 999,980,000 99,998 سه شنبه 25 شهریور 1399 244/0000 0/24
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 800 1,600 800 79,267,800 99,085 سه شنبه 25 شهریور 1399 3096/0000 3/23
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 9,400 11,800 9,400 933,202,600 99,277 سه شنبه 25 شهریور 1399 -1254/0000 -1/25
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,400 2,400 1,400 142,782,600 101,988 سه شنبه 25 شهریور 1399 2645/0000 2/66
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 6,000 13,000 6,000 619,787,400 103,298 سه شنبه 25 شهریور 1399 1453/0000 1/43
شمش روی 99.97
نقدی 200 180 180 94,985,820 527,699 سه شنبه 25 شهریور 1399 16777/0000 3/28
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,100 2,100 2,100 سه شنبه 25 شهریور 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 سه شنبه 25 شهریور 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 چهارشنبه 1 مرداد 1399 9220/0000 30/37
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,500 4,500 4,500 شنبه 1 شهریور 1399 4895/0000 13/35
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 یکشنبه 16 شهریور 1399
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
سلف 1,276 1,518 1,276 226,290,460 177,344 سه شنبه 25 شهریور 1399 7327/0000 4/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 1,452 2,442 1,452 263,272,526 181,317 سه شنبه 18 شهریور 1399 929/0000 0/52
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,276 2,046 1,276 210,340,680 164,844 سه شنبه 25 شهریور 1399 4954/0000 3/1
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 1,000 2,160 1,000 193,498,920 193,499 سه شنبه 25 شهریور 1399 9879/0000 5/38
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
سلف 1,122 1,804 1,122 188,027,224 167,582 سه شنبه 6 خرداد 1399 58124/0000 53/1
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,166 1,144 1,078 190,044,932 176,294 سه شنبه 25 شهریور 1399 1609/0000 0/92
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 42 42 42 7,404,348 176,294 چهارشنبه 12 شهریور 1399 21294/0000 13/74
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
نقدی 30 50 30 5,047,770 168,259 سه شنبه 28 مرداد 1399 26528/0000 18/72
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,500 580 580 118,179,060 203,757 سه شنبه 25 شهریور 1399 1561/0000 0/77
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 374 330 264 47,052,192 178,228 سه شنبه 25 شهریور 1399 518/0000 0/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
سلف 154 506 154 24,989,184 162,267 سه شنبه 4 شهریور 1399 28307/0000 21/13
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 460 200 0 0 سه شنبه 25 شهریور 1399
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 42 42 0 0 سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 3,212 5,940 3,212 612,717,424 190,759 سه شنبه 25 شهریور 1399 6393/0000 3/47
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 3,000 1,830 1,830 344,889,120 188,464 سه شنبه 25 شهریور 1399 918/0000 0/49
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,500 250 0 0 سه شنبه 25 شهریور 1399
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 1,100 1,782 1,100 234,004,958 212,732 سه شنبه 18 شهریور 1399 26035/0000 13/95
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,518 2,222 1,518 279,758,457 184,294 سه شنبه 25 شهریور 1399 -395/0000 -0/21
پلی وینیل کلراید S65
سلف 4,500 4,540 4,440 881,255,640 198,481 دوشنبه 24 شهریور 1399 6548/0000 3/41
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 205 525 205 49,804,445 242,949 سه شنبه 25 شهریور 1399 37878/0000 18/47
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 155 425 155 33,981,990 219,239 سه شنبه 25 شهریور 1399 45814/0000 26/42
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,210 1,551 1,210 232,433,773 192,094 سه شنبه 25 شهریور 1399 7166/0000 3/88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
نقدی 220 264 220 38,777,376 176,261 سه شنبه 25 شهریور 1399 2711/0000 1/56
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 660 726 660 151,433,480 229,445 دوشنبه 24 شهریور 1399 20384/0000 9/75
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA
نقدی 220 99 99 16,999,983 171,717 سه شنبه 25 شهریور 1399 822/0000 0/48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 220 605 220 41,907,162 190,487 سه شنبه 25 شهریور 1399 8074/0000 4/43
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 555 585 555 191,555,690 345,145 سه شنبه 25 شهریور 1399 -19140/0000 -5/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 3,102 836 792 156,979,944 198,207 سه شنبه 25 شهریور 1399 1470/0000 0/75
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 2,024 5,115 2,024 380,654,461 188,070 سه شنبه 25 شهریور 1399 16632/0000 9/7
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 726 990 726 131,632,908 181,313 سه شنبه 25 شهریور 1399 6628/0000 3/79
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 25,928,092,663  
آخرین بروز رسانی: 1399/07/02 - 09:32:20
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.