بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

انبارهای برنج

نام انبار نام مديرعامل نام محصول ظرفيت (کیلوگرم) نماد معاملاتی آدرس تلفن نمابر
شرکت توسعه تجارت برنج مازندران سید اسماعیل یزدان پناه برنج طارم0003تجارت مازندران(پ) 1,000,000 برن0003پ01 استان مازندران - آمل کمربندی شرقی - مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران. 011-44441000 011-43292160