بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

گزارشات هیئت مدیره بورس کالای ایران

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1402
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیئت مدیره / مدیرعامل بورس کالای ایران مورخ 30 فروردین ماه 1402
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401
گزارش پایداری سال مالی منتهی به  29 اسفند ماه 1401
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 29 اسفند ماه 1401
  گزارش تفسیری مدیریت 9 ماهه منتهی به 1401/09/30
گزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه منتهی به 1401/06/31
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیئت مدیره بورس کالای ایران مورخ 22 تیرماه 1401
گزارش تفسیری مدیریت 3 ماهه منتهی به 1401/03/31
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 29 اسفند ماه 1400
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1400/12/29
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
گزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه منتهی به 31/6/1400
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 30 اسفند ماه 1399
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 28 مهر ماه 1400
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1399
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 20 مرداد ماه 1399
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 12 خرداد ماه 1399
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1398
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 2 دی ماه 1398
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 22 تیرماه 1398
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 5 تیرماه 1397
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1396
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 29 اسفندماه 1396
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 12 تیر ماه 1396
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 30 اسفندماه 1395
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1395
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 21 فروردین ماه 1396
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کالای ایران مورخ 12 مهر ماه 1395
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیات مدیره بورس کالای ایران مورخ 14 بهمن ماه 1394
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیات مدیره بورس کالای ایران مورخ 16 آذرماه 1394
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیات مدیره بورس کالای ایران مورخ 23 تیرماه 1394
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1393
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیات مدیره بورس کالای ایران مورخ 24 شهریور ماه 1393
اطلاعیه تغییر در ترکیب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران مورخ 26 خرداد ماه 1393
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392
اطلاعیه تصمیمات هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران در خصوص افزایش سرمایه مورخ 93/2/21
اطلاعیه تغییرات هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران
 اطلاعیه تصمیمات هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران در خصوص افزایش سرمایه مورخ 92/3/20
 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391
گزارش توجیهی مورخ 91/2/11 هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از 120 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1390
گزارش توجیهی مورخ 89/12/9 هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از 100 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1389
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 87
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.