بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

فهرست انبارهای شیشه

نام انبار نام مديرعامل نام محصول ظرفيت (مترمربع)  نماد معاملاتی آدرس تلفن فکس
شرکت شیشه کاوه فلوت علیرضا قربانی گواهی شیشه فلوت6سفیدAکاوه 60,000 شیشه01ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 08642347144 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت6سفیدBکاوه 25,000 شیشه02ن
گواهی شیشه فلوت8سفیدAکاوه 20,000 شیشه03ن
گواهی شیشه فلوت8سفیدBکاوه 10,000 شیشه04ن
گواهی شیشه رفلکس4طلاییAکاوه  30,000 شیشه05ن
گواهی شیشه رفلکس4طلاییBکاوه  10,000 شیشه06ن
شرکت شیشه ایران فلوت سید محمد هاشمی مقدم گواهی شیشه فلوت4سفیدAایران 100,000 شیشه07ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 08642346043 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت4سفیدBایران 60,000 شیشه08ن
گواهی شیشه فلوت8برنزBایران 30,000 شیشه09ن
شرکت شیشه ساوه جام اصغر ممتازیان گواهی شیشه شیت2سفیدAساوه  40,000 شیشه10ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 08642343112 02122198009-10
گواهی شیشه شیت3سفیدAساوه  30,000 شیشه11ن
گواهی شیشه شیت4سفیدAساوه  35,000 شیشه12ن
گواهی شیشه مشجر4برفیAساوه  30,000 شیشه13ن
گواهی شیشه مشجر4رنگیAساوه  10,000 شیشه14ن
شرکت بلور و شیشه تابان رضا بردباری گواهی شیشه فلوت4سفیدAتابان 27,500 شیشه15ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 08642346375 02122198009-10
گواهی شیشه مشجر4سفیدAتابان 43,500 شیشه16ن
شرکت شیشه فلوت کاویان محمدرضا صادقی ارجمند گواهی شیشه فلوت10سفیدAکاویان 60,000 شیشه17ن استان خراسان رضوی- فریمان- کاویان-فاز2 05134693660 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت10سفیدBکاویان 30,000 شیشه18ن
گواهی شیشه فلوت10آبیAکاویان 10,000 شیشه19ن
گواهی شیشه فلوت10آبیBکاویان 5,000 شیشه20ن
شرکت شیشه آسا فلوت سعید حسنی گواهی شیشه فلوت4سفیدAآسا 95,000 شیشه21ن استان آذربایجان شرقی- مراغه-قره ناز 04137258120 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت4سفیدBآسا 75,000 شیشه22ن
گواهی شیشه فلوت5مسیAآسا 10,000 شیشه23ن
گواهی شیشه فلوت6مسیAآسا 15,000 شیشه24ن
گواهی شیشه فلوت10مسیAآسا 5,000 شیشه25ن
گواهی شیشه رفلکس4طلاییAآسا 40,000 شیشه26ن
گواهی شیشه رفلکس4سوپرسیلورAآسا 20,000 شیشه27ن
شرکت صنایع شیشه آذر احد محبوبیان گواهی شیشه فلوت8سفیدAآذر 6,000 شیشه28ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 04132441172 04132441172
گواهی شیشه فلوت8سفیدBآذر 6,000 شیشه29ن
گواهی شیشه فلوت6سفیدAآذر 7,000 شیشه30ن
گواهی شیشه فلوت6سفیدBآذر 7,000 شیشه31ن
گواهی شیشه فلوت5سفیدAآذر 7,000 شیشه32ن
گواهی شیشه فلوت5سفیدBآذر 7,000 شیشه33ن
گواهی شیشه فلوت10مسیAآذر 4,000 شیشه34ن
گواهی شیشه فلوت10مسیBآذر 1,000 شیشه35ن
شرکت شیشه سهند جام تبریز یعقوب محبوبیان گواهی شیشه فلوت4دودیAسهند 25,900 شیشه36ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 04132441172 04132441172
گواهی شیشه فلوت4دودیBسهند 11,100 شیشه37ن
گواهی شیشه فلوت5دودیAسهند 20,720 شیشه38ن
گواهی شیشه فلوت5دودیBسهند 8,880 شیشه39ن
گواهی شیشه فلوت6دودیAسهند 23,926 شیشه40ن
گواهی شیشه فلوت6دودیBسهند 7,400 شیشه41ن
گواهی شیشه فلوت8دودیAسهند 12,950 شیشه42ن
گواهی شیشه فلوت8دودیBسهند 5,550 شیشه43ن
گواهی شیشه فلوت10دودیAسهند 10,360 شیشه44ن
گواهی شیشه فلوت10دودیBسهند 4,440 شیشه45ن
گواهی شیشه مشجر4بازوبندیAسهند 49,000 شیشه46ن
گواهی شیشه مشجر4'گلدارAسهند 18,550 شیشه47ن
شرکت شیشه لیا علی توکلی گواهی شیشه فلوت4سفیدAلیا 114,530 شیشه48ن کیلومتر 25 جاده بویین زهرا-قزوین 02122926130 02122227384
گواهی شیشه فلوت4سفیدBلیا 18,100 شیشه49ن
گواهی شیشه فلوت6سفیدAلیا 13,200 شیشه50ن
گواهی شیشه فلوت6سفیدBلیا 2,700 شیشه51ن
گواهی شیشه فلوت8سفیدAلیا 1,470 شیشه52ن
شرکت شیشه شیت قزوین ناصر شیرازی گواهی شیشه مشجر4شاپرکیAقزوین 8,000 شیشه53ن کیلومتر 3 جاده قزوین- رشت 02188730832-3 02188735762
گواهی شیشه مشجر4برگ بیدیAقزوین 20,000 شیشه54ن
گواهی شیشه مشجر4بادیAقزوین 10,000 شیشه55ن
شیشه شناور اردکان محمود عزیزیان شریف آباد گواهی شیشه فلوت4سفیدAاردکان 30,000 شیشه56ن یزد، اردکان، کیلومتر9 بزرگراه ریاست جمهوری 0353105 03532243200
گواهی شیشه فلوت5سفیدAاردکان 10,000 شیشه57ن
گواهی شیشه فلوت6سفیدAاردکان 20,000 شیشه58ن
گواهی شیشه فلوت8سفیدAاردکان 10,000 شیشه59ن
گواهی شیشه فلوت10سفیدAاردکان 20,000 شیشه60ن
گواهی شیشه فلوت12سفیدAاردکان 10,000 شیشه61ن
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.