بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
1395

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395

 

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395(حسابرسی نشده)

پیش بینی درآمد هر سهم

     تاریخ انتشار 27  بهمن 1395

        پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 29  دی 1395

        صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر ماه 1395

 

 صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده

     تاریخ انتشار 20  آبان 1395

        صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1395

 

صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 1  آبان 1395

        صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور ماه 1395

 صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 3 مرداد 1395

        صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد ماه 1395

 

1393

  صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393

     تاریخ انتشار 9خرداد 1394

     گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

  صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده

    تاریخ انتشار 20 بهمن 1393

    صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر ماه 1393

   صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده
     تاریخ انتشار 27 آبان 1393
     صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه
   صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده
     تاریخ انتشار 11 آبان 1393
   صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور ماه 1393
   صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده
     تاریخ انتشار 11 آبان 1393
   صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31          خرداد ماه 1393

1394

  صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 19 مهر 1394

        صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد ماه 1394

  صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 4 آبان 1394

        صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور ماه 1394

  صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده

     تاریخ انتشار 2  آذر 1394

        صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 94

  صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 21 فروردین 1395

       صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر ماه 1394

 صورتهای مالی  12 ماهه حسابرسی نشده

     تاریخ انتشار 5 خرداد  1395

       صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفندماه 1394

 صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی شده

     تاریخ انتشار 5 خرداد  1395

       گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

1392

  صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392

      تاریخ انتشار 31 اردیبهشت 1393
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 ؛ حسابرسی شده
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده 9 ماهه
     تاریخ انتشار 02 بهمن 1392
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 31  شهریور 92
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 92
     تاریخ انتشار 04 آذر 1392
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده برای شش ماهه منتهی به 92/6/31
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 92
     تاریخ انتشار 04 آذر 1392
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده برای شش ماهه منتهی به  92/6/31
   صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 31 خرداد 92
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده برای سه ماهه منتهی به 31 خرداد 92

1391

   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه
    تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 91/3/31
   صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه
    تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 31 شهریور ماه 1391
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه
    تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به        91/9/30
   صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391
    تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورتهای مالی   منتهی به 30 اسفند ماه 1391 (حسابرسی شده)

1390

   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 31 خرداد ماه 1390
   صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده)
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 31 شهریور 1390
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 30 آذر ماه 1390
   صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت های مالی  منتهی به 29 اسفند ماه 1390

1389

   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 31  خرداد ماه 1389
   صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده)
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 31 شهریور 1389
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 30 آذر ماه 1389
   صورتهای مالی 12 ماهه (حسابرسی شده)
     تاریخ انتشار 16 شهریور 1392
   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورتهای مالی 12  ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 30 اسفند ماه 1391

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642200
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.