بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی
ردیف نام انبار نام محصول نماد معاملاتی دارایی پایه واحد تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زمان شروع سفارش‌گیری زمان حراج معاملات نحوه انجام معامله روزهای معاملاتی
1 زرین زعفران مشرق زمین زعفران0210نگین زرین(پ) زعف0210پ05 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
2 اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعفران0210نگین روستا(پ) زعف0210پ08 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
3 نوین زعفران زعفران0210نگین نوین(پ) زعف0210پ09 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
4 طلای سرخ گلشید ایرانیان زعفران0210نگين طلاي سرخ(پ) زعف0210پ10 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
5 سحرخیز زعفران0210نگين سحرخيز(پ) زعف0210پ11 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
6 بیرجند زعفران0210نگين بيرجند(پ) زعف0210پ16 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
7 بهرامن زعفران0210نگين بهرامن(پ) زعف0210پ18 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
8 تروند قاینات زعفران0210نگین تروند قاینات(پ) زعف0210پ19 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
9 وحدت جام زعفران0210نگین وحدت جام(پ) زعف0210پ20 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
10 طلای سرخ ملل زعفران0210نگین ملل(پ) زعف0210پ21 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
11 گلیران زعفران0210نگين گليران(پ) زعف0210پ22 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
12 مدبر کشت توس زعفران0210نگين مدبر توس(پ) زعف0210پ23 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
13 فرین زعفران پارسین زعفران0210نگين پارسیلون(پ) زعف0210پ24 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
14 زرپران یگانه زعفران0210نگين زرپران(پ) زعف0210پ25 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
15 زعفران بدیعی زعفران0210نگين بديعي(پ) زعف0210پ26 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
16 زعفران آرنیکا زعفران0210نگين آرنیکا(پ) زعف0210پ27 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
17 زعفران نفیس زعفران0210نگين نفیس(پ) زعف0210پ28 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
  پسته مه ولات پسته بادامي32-30مه ولات0307(پ) پست0307پ09 پسته بادامی کیلوگرم 1403/07/25 08:45 - 09:00 09:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
18 خزانه پردیس بانک رفاه کارگران تمام سكه طرح جديد0312 رفاه سكه0312پ01 سکه طلا واحد 1403/12/29 11:30 - 12:00 12:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
19 خزانه بانک ملت تمام سكه طرح جديد0211ملت سكه0211پ02 سکه طلا واحد 1402/11/30 11:30 - 12:00 12:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
20 انبار خزانه بانک سامان تمام سكه طرح جديد0112سامان سكه0112پ03 سکه طلا واحد 1401/12/29 11:30 - 12:00 12:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
21 خزانه بانک صادرات تمام سكه طرح جديد0110صادرات سكه0012پ04 سکه طلا واحد 1401/10/30 11:30 - 12:00 12:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
22 خزانه بانک آینده تمام سكه طرح جديد0111آينده سكه0111پ05 سکه طلا واحد 1401/11/30 11:30 - 12:00 12:00 - 15:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
23 خزانه بانک ملت شمش طلا CD١GOB٠٠٠١ شمش طلا ٠.١ گرم (١٠٠ سوت) - 10:00 - 10:30

17:00-10:30
10:30 -15:00

پیوسته

شنبه تا چهارشنبه
پنج شنبه
24 خزانه بانک صادرات ایران شمش طلا CD١GOB٠٠٠١ شمش طلا 0.1 گرم (100 سوت) - 10:00 - 10:30 10:30 - 17:00
10:30 - 15:00
پیوسته شنبه تا چهارشنبه
پنج شنبه
25 سنگ آهن سرمک گواهي سنگ آهن معادن سرمك(ن) سنگ0204ن01 سنگ آهن کیلوگرم 1402/04/31 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
26 شرکت سيمان فارس گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) سي تيپ2ن01 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
27 شرکت سيمان صوفيان گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) سي تيپ2ن02 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
28 شرکت سيمان اروميه گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) سي تيپ2ن03 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
29 شرکت سيمان فارس نو گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) سي تيپ2ن04 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
30 شرکت سيمان زنجان گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) سي تيپ2ن05 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
31 شرکت سيمان خاش گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) سي تيپ2ن06 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
32 شرکت سيمان شاهرود گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) سي تيپ2ن07 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
33 شرکت سيمان تهران گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) سي تيپ2ن08 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
34 شرکت سيمان خوزستان گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) سي تيپ2ن09 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
35 شرکت سيمان غرب گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) سي تيپ2ن10 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
36 شرکت سيمان دورود گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) سي تيپ2ن11 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
37 شرکت سيمان خزر گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) سي تيپ2ن12 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
38 شرکت سيمان بجنورد گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) سي تيپ2ن13 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
39 شرکت سيمان ساوه گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) سي تيپ2ن14 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
40 شرکت سيمان قاين گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) سي تيپ2ن15 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
41 شرکت سيمان شرق گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) سي تيپ2ن16 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
42 شرکت سيمان ماهان كرمان گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) سي تيپ2ن17 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
43 شرکت سيمان سامان غرب گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) سي تيپ2ن18 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
44 شرکت سيمان غرب آسيا گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) سي تيپ2ن19 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
45 شرکت سيمان كوير كاشان گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) سي تيپ2ن20 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
46 شرکت سيمان زاوه تربت گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) سي تيپ2ن21 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
47 شرکت سيمان فراز گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) سي تيپ2ن23 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
48 شرکت سيمان هگمتان گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) سي تيپ2ن24 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
49 شرکت سيمان نهاوند گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) سي تيپ2ن25 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
50 شرکت سيمان آبيك گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) سي تيپ2ن27 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
51 شرکت سيمان فيروزكوه گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) سي تيپ2ن29 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
52 شرکت سيمان كرمان گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) سي تيپ2ن30 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
53 شرکت سيمان گيلان سبز گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) سي تيپ2ن31 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
54 شرکت سيمان هرمزگان گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) سي تيپ2ن32 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
55 شرکت سيمان ساروج بوشهر گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) سي تيپ2ن33 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
56 شرکت سيمان ممتازان گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) سي تيپ2ن34 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
57 شرکت سيمان دشتستان گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) سي تيپ2ن35 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
58 شرکت سيمان منددشتي گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) سي تيپ2ن36 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
59 شرکت سيمان شمال گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) سي تيپ2ن37 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
60 شرکت سيمان مازندران گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) سي تيپ2ن38 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
61 شرکت سيمان بوكان گواهي سيمان تيپ2بوكان(ن) سي تيپ2ن41 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
62 شرکت سیمان اصفهان گواهي سيمان تيپ2اصفهان(ن) سي تيپ2ن42 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
63 پردیس آذربایجان ميلگرد18-A3 پرديس آذربايجان(ن) ميلگرد02ن میلگرد کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
64 شرکت شیشه کاوه فلوت - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
65 شرکت شیشه ایران فلوت - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
66 شرکت شیشه ساوه جام - - شیشه شیت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
67 شرکت شیشه فلوت کاویان - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
68 شرکت شیشه آسا فلوت - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
69 شرکت صنایع شیشه آذر - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
70 شرکت شیشه سهند جام تبریز - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
71 شرکت شیشه لیا - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
72 شیشه شناور اردکان - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
73 شرکت شیشه فلوت دماوند - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
74 شرکت سهند فلوت تبریز - - شیشه فلوت متر مربع   12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
75 شرکت سهامی شیشه قزوین - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.