بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی
ردیف نام انبار نام محصول نماد معاملاتی دارایی پایه واحد تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی زمان شروع سفارش‌گیری زمان حراج معاملات نحوه انجام معامله روزهای معاملاتی
1 زرین زعفران مشرق زمین زعفران0110نگين زرين(پ)
زعفران0210نگین زرین(پ)
زعف0110پ05
زعف0210پ05
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
2 اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعفران0110نگین روستا(پ)
زعفران0210نگین روستا(پ)
زعف0110پ08
زعف0210پ08
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
3 نوین زعفران زعفران0110نگین نوین(پ)
زعفران0210نگین نوین(پ)
زعف0110پ09
زعف0210پ09
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
4 طلای سرخ گلشید ایرانیان زعفران0110نگين طلاي سرخ(پ)
زعفران0210نگين طلاي سرخ(پ)
زعف0110پ10
زعف0210پ10
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
5 سحرخیز زعفران0110نگين سحرخيز(پ)
زعفران0210نگين سحرخيز(پ)
زعف0110پ11
زعف0210پ11
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
6 بیرجند زعفران0110نگين بيرجند(پ)
زعفران0210نگين بيرجند(پ)
زعف0110پ16
زعف0210پ16
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
7 بهرامن زعفران0110نگين بهرامن(پ)
زعفران0210نگين بهرامن(پ)
زعف0110پ18
زعف0210پ18
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
8 تروند قاینات زعفران0110نگین تروند قاینات(پ)
زعفران0210نگین تروند قاینات(پ)
زعف0110پ19
زعف0210پ19
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
9 وحدت جام زعفران0110نگین وحدت جام(پ)
زعفران0210نگین وحدت جام(پ)
زعف0110پ20
زعف0210پ20
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
10 طلای سرخ ملل زعفران0110نگین ملل(پ)
زعفران0210نگین ملل(پ)
زعف0110پ21
زعف0210پ21
زعفران نگین گرم 1401/10/15
1402/10/13
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
11 گلیران زعفران0210نگين گليران(پ) زعف0210پ22 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
12 مدبر کشت توس زعفران0210نگين مدبر توس(پ) زعف0210پ23 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
13 فرین زعفران پارسین زعفران0210نگين پارسیلون(پ) زعف0210پ24 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
14 زرپران یگانه زعفران0210نگين زرپران(پ) زعف0210پ25 زعفران نگین گرم 1402/10/13 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
15 زیره سبزکیمیابذر زیره سبز0203کیمیابذر(پ) زیر0203پ01 زیره سبز کیلوگرم 1402/03/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
16 زیره سبزدانش زیره سبز0203دانش(پ) زیر0203پ02 زیره سبز کیلوگرم 1402/03/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
17 زيره سبزشركت مينوبذر زيره سبز0203شركت مينوبذر(پ) زیر0203پ04 زیره سبز کیلوگرم 1402/03/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
18 شيري نخود متوسط0202شيري(پ) نخو0202پ01 نخود کیلوگرم 1402/02/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
19 نخود کامیاران نخود متوسط0202 كامياران(پ) نخو0202پ02 نخود کیلوگرم 1402/02/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
20 نخود خلیفه نخود متوسط 0202خليفه(پ) نخو0202پ03 نخود کیلوگرم 1402/02/31 08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
21 توسعه تجارت برنج مازندران برنج طارم0204تجارت مازندران(پ)
برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ)
برن0204پ01
برن0203پ02
برنج کیلوگرم 1402/04/31
1402/03/31
08:45 - 09:00 09:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
22 خزانه پردیس بانک رفاه کارگران تمام سكه طرح جديد0312 رفاه سكه0312پ01 سکه طلا واحد 1403/12/29 11:30 - 12:00 12:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
23 خزانه بانک ملت تمام سكه طرح جديد0211ملت سكه0211پ02 سکه طلا واحد 1402/11/30 11:30 - 12:00 12:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
24 انبار خزانه بانک سامان تمام سكه طرح جديد0112سامان سكه0112پ03 سکه طلا واحد 1401/12/29 11:30 - 12:00 12:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
25 خزانه بانک صادرات تمام سكه طرح جديد0110صادرات سكه0012پ04 سکه طلا واحد 1401/10/30 11:30 - 12:00 12:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
26 خزانه بانک آینده تمام سكه طرح جديد0111آينده سكه0111پ05 سکه طلا واحد 1401/11/30 11:30 - 12:00 12:00 - 16:00 پیوسته شنبه تا چهارشنبه
27 سنگ آهن سرمک گواهي سنگ آهن معادن سرمك(ن) سنگ0204ن01 سنگ آهن کیلوگرم 1402/04/31 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
28 شرکت فولاد سپید فراب کویر ميلگردA3-18فولادكوير0109(ن) ميل0109ن01 میلگردA3-18 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
29 شرکت ملی صنایع مس ایران مس كاتد ملي مس ايران0109(ن) مس0109ن01 کاتد مس کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته شنبه، دوشنبه،
سه‌شنبه، چهارشنبه
30 شرکت سيمان فارس گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) سي تيپ2ن01 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
31 شرکت سيمان صوفيان گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) سي تيپ2ن02 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
32 شرکت سيمان اروميه گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) سي تيپ2ن03 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
33 شرکت سيمان فارس نو گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) سي تيپ2ن04 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
34 شرکت سيمان زنجان گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) سي تيپ2ن05 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
35 شرکت سيمان خاش گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) سي تيپ2ن06 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
36 شرکت سيمان شاهرود گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) سي تيپ2ن07 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
37 شرکت سيمان تهران گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) سي تيپ2ن08 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
38 شرکت سيمان خوزستان گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) سي تيپ2ن09 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
39 شرکت سيمان غرب گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) سي تيپ2ن10 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
40 شرکت سيمان دورود گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) سي تيپ2ن11 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
41 شرکت سيمان خزر گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) سي تيپ2ن12 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
42 شرکت سيمان بجنورد گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) سي تيپ2ن13 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
43 شرکت سيمان ساوه گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) سي تيپ2ن14 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
44 شرکت سيمان قاين گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) سي تيپ2ن15 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
45 شرکت سيمان شرق گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) سي تيپ2ن16 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
46 شرکت سيمان ماهان كرمان گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) سي تيپ2ن17 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
47 شرکت سيمان سامان غرب گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) سي تيپ2ن18 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
48 شرکت سيمان غرب آسيا گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) سي تيپ2ن19 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
49 شرکت سيمان كوير كاشان گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) سي تيپ2ن20 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
50 شرکت سيمان زاوه تربت گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) سي تيپ2ن21 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
51 شرکت سيمان كردستان گواهي سيمان تيپ2كردستان(ن) سي تيپ2ن22 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
52 شرکت سيمان فراز گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) سي تيپ2ن23 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
53 شرکت سيمان هگمتان گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) سي تيپ2ن24 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
54 شرکت سيمان نهاوند گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) سي تيپ2ن25 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
55 شرکت سيمان آبيك گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) سي تيپ2ن27 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
56 شرکت سيمان سپاهان گواهي سيمان تيپ2سپاهان(ن) سي تيپ2ن28 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
57 شرکت سيمان فيروزكوه گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) سي تيپ2ن29 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
58 شرکت سيمان كرمان گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) سي تيپ2ن30 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
59 شرکت سيمان گيلان سبز گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) سي تيپ2ن31 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
60 شرکت سيمان هرمزگان گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) سي تيپ2ن32 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
61 شرکت سيمان ساروج بوشهر گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) سي تيپ2ن33 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
62 شرکت سيمان ممتازان گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) سي تيپ2ن34 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
63 شرکت سيمان دشتستان گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) سي تيپ2ن35 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
64 شرکت سيمان منددشتي گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) سي تيپ2ن36 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
65 شرکت سيمان شمال گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) سي تيپ2ن37 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
66 شرکت سيمان مازندران گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) سي تيپ2ن38 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
67 شرکت سيمان لار سبزوار گواهي سيمان تيپ2 لار سبزوار(ن) سي تيپ2ن39 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
68 شرکت سيمان عمران انارك گواهي سيمان تيپ2عمران انارك(ن) سي تيپ2ن40 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
69 شرکت سيمان بوكان گواهي سيمان تيپ2بوكان(ن) سي تيپ2ن41 سیمان تیپ2 کیلوگرم - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه، سه‌شنبه
70 شرکت شیشه کاوه فلوت   - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
71 شرکت شیشه ایران فلوت - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
72 شرکت شیشه ساوه جام - - شیشه شیت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
73 شرکت شیشه فلوت کاویان - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
74 شرکت شیشه آسا فلوت - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
75 شرکت صنایع شیشه آذر - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
76 شرکت شیشه سهند جام تبریز - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
77 شرکت شیشه لیا - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
78 شیشه شناور اردکان - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
79 شرکت شیشه فلوت دماوند - - شیشه فلوت متر مربع - 12:45 - 14:00 14:00 ناپیوسته دوشنبه
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.