بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستور العمل اجرایی آیین نامه ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

دریافت فایل دستورالعمل اجرایی آیین نامه ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

ماده 1)

 کلیه واژه ها و تعاریف دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوب 05/07/1389 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران مصوب 22/08/1389 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

1)       بورس: شرکت بورس کالای ایران است.

2)       سامانه الکترونیکی صدور قبض انبار: سامانه الکترونیکی ارائه شده از سوی بورس می باشد که در اختیار انبارها و کارگزاران قرار می گیرد. انبارها اطلاعات تولیدکنندگان متقاضی صدور قبض انبار را از طریق این سامانه در اختیار بورس و کارگزاران قرار می دهند و کارگزاران صرفا قادر به مشاهده این اطلاعات هستند.

3)       قیمت تضمینی: قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصولات کشاورزی می باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا می باشد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

4)       کارشناس ارزیابی محصول: اشخاص حقیقی یا حقوقی مجرب و متخصص کشاورزی هستند که به بررسی و تعیین کیفیت محصول تولیدکنندگان می پردازند.

5)       انبار: انبارهایی که از سوی بورس تعیین و معرفی می شوند.

6)       انباردار: شخص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بورس است.

7)       قبض انبار: برگه ای که حاوی اطلاعات فردی مالک، مشخصات محصول وی و محل انبار است. این قبض نشان دهنده مالکیت و مقدار مشخصی کالا با درجه کیفی معین در یکی از انبارهای پذیرش شده در بورس است.

8)       بازار ساز: شخص حقوقی واجد شرایطی است که با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار با معرفی و تایید وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل در بازار و تحدید دامنه نوسانات قیمت محصولات مشمول این دستورالعمل در بورس فعالیت می نماید.

 

فصل دوم: اقدامات پیش از عرضه

 

ماده 2) اشتغال فروشنده به تولید محصول مورد معامله توسط سازمان جهاد کشاورزی استان احراز می گردد.

تبصره ـ تعاونی ها و تشکل های کشاورزی می توانند به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان، محصولات آنها را در انبارهای مورد پذیرش بورس تودیع نمایند.

ماده 3) فروشنده پس از برداشت محصول به انبارهای مورد پذیرش بورس مراجعه کرده و درخواست ارزیابی کارشناسی و تحویل محصول را می نماید.

ماده 4) کارشناسان ارزیابی محصول، ارزیابی کیفی کالا را براساس استانداردهای مورد پذیرش بورس و وزارت جهاد کشاورزی در انبار مورد پذیرش بورس انجام داده و درصد انطباق کالا را تعیین می نمایند.

ماده 5)کارشناسان مسوول از بین کارشناسان سازمان نظام مهندسی نظام کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی و خبرگان محلی کشاورزی توسط انباردار انتخاب می شوند که باید دارای شرایط زیر باشند:

ـ دارا بودن تجربه یا تحصیلات مرتبط با کشاورزی.

ـ شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهینامه آشنایی با قوانین شرکت بورس کالای ایران (استانداردهای بورس، سازوکار معاملات بورس، نحوه اخذ تضامین در بورس) و مسائل تخصصی مربوط به محصول مورد نظر.

ـ ارائه تضامین لازم از سوی کارشناس به انباردار (به تشخیص انباردار).

ماده 6) مسئولیت ارزیابی های انجام شده و مشخصات مندرج در قبض انبار به طور کامل بر عهده انباردار است و چنانچه خلاف موارد مندرج در قبض انبار به اثبات برسد جبران خسارت وارده با انباردار می باشد.

ماده 7) بورس موظف است قیمت روز محصول در تابلوی معاملاتی بورس را در محل انبار به طرق مقتضی اطلاع رسانی نماید.

ماده 8) پس از تعیین کیفیت محصول توسط کارشناس، فروشنده نسبت به تحویل محصول به انبار اقدام نموده و در قبال آن قبض انبار دریافت می نماید.

تبصره ـ ملاک صدور قبض انبار، نتیجه ارزیابی کیفی محصول در محل انبار است.

ماده 9) انباردار موظف است اطلاعات و مستندات زیر را از فروشنده اخذ نموده و در سامانه صدور قبض انبار وارد نماید:

ـ مشخصات اشخاص حقیقی شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و آدرس محل تولید و بهره‌برداری.

ـ تصویر مدرک شناسایی

ـ شماره حساب بانکی

ـ سایر اطلاعات به درخواست بورس

ـ مشخصات اشخاص حقوقی شامل: کد اقتصادی، شناسه ملی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی، اساسنامه

ـ تصویر مستندات موضوع ماده 2.

تبصره ـ مستندات مربوط به اطلاعات فوق، در سامانه به صورت الکترونیکی بایگانی گردیده و در صورت درخواست بورس، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی صلاح ارائه گردد.

ماده 10) بورس موظف است سامانه الکترونیکی ورود اطلاعات محصولات قابل عرضه در بورس در قالب قیمت تضمینی و صدور قبض انبار را راه اندازی نموده و نسبت به ایجاد ارتباط بین انبارهای پذیرفته شده و کارگزاران به این سامانه اقدام نماید.

ماده 11) اطلاعات مربوط به کالاهای پذیرش شده در انبارهای مورد پذیرش بورس، باید به صورت برخط (آنلاین) در سامانه الکترونیکی صدور قبض انبار برای تمامی کارگزاران قابل مشاهده باشد.

ماده 12) فروشنده، قبض انبار را به یکی از کارگزاران عرضه کننده در بورس ارائه می کند و درخواست عرضه محصول خود در بورس را به نحو مقتضی به وی تسلیم می نماید. اطلاعات کلیه کارگزاران دارای مجوز معاملات محصولات کشاورزی در محل، توسط بورس کالا به طرق مقتضی اطلاع رسانی می شود.

 

فصل سوم: عرضه و انجام معامله

 

ماده 13) کارگزار پس از بررسی اطلاعات مندرج در قبض انبار از طریق سامانه صدور قبض انبار، نسبت به انتشار اطلاعیه عرضه در سامانه معاملاتی بورس مطابق با دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا اقدام می نماید.

تبصره ـ با توجه به اینکه عرضه این کالاها مبتنی بر قبض انبار است، نیازی به تودیع تضامین جهت عرضه نیست.

ماده 14) درصورتی که محصول عرضه شده در بورس با قیمت تعیین شده مورد معامله قرار نگرفت، در ایام معاملاتی بعد، کارگزار فروشنده می تواند طبق قوانین بورس مبادرت به کاهش قیمت فوق در تالار معاملاتی نماید.

ماده 15) بازارسازها در شرایط مقتضی و براساس مقررات بورس وارد بازار می شوند.

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی می تواند با همکاری بورس نسبت به معرفی تشکل های کشاورزی، شرکت ها، سازمان ها و موسسات واجد شرایط به عنوان بازارساز محصولات کشاورزی به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

 

فصل چهارم: فرآیند تسویه و تحویل

 

ماده 16) خریدار پس از انجام معامله، ضمن تسویه مالی و اسنادی معامله در اتاق پایاپای (مطابق دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس) قبض انبار را اخذ و جهت دریافت محصول به انبار مراجعه می نماید.

تبصره ـ تحویل قبض انبار به خریدار به منزله تحویل کالا می باشد.

ماده 17) هزینه انبارداری تا پیش از انجام معامله در بورس بر عهده فروشنده و پس از انجام معامله تا زمان دریافت کالا از انبار بر عهده خریدار خواهد بود.

 

فصل پنجم: فرآیند پرداخت مابه التفاوت

 

ماده 18) وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مورد نیاز پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب (ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی) را به میزان حداقل 20% ارزش تولید پیش بینی شده محصولات منتخب، در بودجه سالانه خود منظور نماید.

تبصره ـ در صورتی که به دلایل پیش بینی نشده و حتی با ورود بازارساز، میزان ما به التفاوت پرداختی از مقدار پیش بینی شده در بودجه فزونی گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است میزان کسری را در اسرع وقت تامین و طی اصلاحیه همان سال عمل نماید. در صورت عدم تامین، موظف است در بودجه سال بعد خود این کسری را پیش بینی نماید.

ماده 19) بورس موظف است ظرف مدت حداکثر یک روز کاری پس از تسویه معاملات و صدور اعلامیه تسویه وجوه، فهرست معاملات قطعی (شامل مشخصات مقدار، قیمت و قبض انبار) را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.

ماده 20) وزارت جهاد کشاورزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید پس از دریافت فهرست معاملات قطعی، حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به پرداخت ما به التفاوت ماده 18 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به حساب فروشندگان اقدام گردد.

تبصره ـ حداکثر عملکرد محصولی که مشمول دریافت مابه التفاوت می شود به تفکیک شهرستان برای هر محصول توسط سازمان جهاد کشاورزی هر استان تعیین و اعلام می گردد.

ماده 21) محدوده زمانی تحویل محصول به انبارهای مورد پذیرش بورس به همراه اعلام قیمت تضمینی و مشخصات کیفی به تفکیک محصول، سالیانه توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می گردد.

 

فصل ششم: سایر موارد

 

ماده 22) نحوه و شرایط پذیرش انبارها در دستورالعمل جداگانه ای به تصویب بورس خواهد رسید. این دستورالعمل مشتمل بر 22 ماده و 7 تبصره در قالب شش فصل در جلسه مورخ .................. نهایی گردید.

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.