بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی
نام انبار نماد معاملاتی شرح نماد دارایی پایه واحد لات معاملاتی تاریخ سررسید ظرفیت زمان شروع سفارش‌گیری زمان حراج پیوسته معاملات نحوه انجام معامله تعداد بازارگردانان زمان انبارگردانی ساعت فعالیت اطلاعیه  نوبت دهی
شرکت سبزدانه کویر پست0108پ04 پسته فندقي32-30سبزدانه0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 120000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 09131782847
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ08 پسته فندقي32-30مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 5000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 09159261913
051-56727598
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ10 پسته فندقي34-32مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 20000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 09159261913
051-56727598
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0108پ09 پسته بادامی34-32مه ولات0108(پ) پسته کیلوگرم 1 1401/08/25 5000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 09159261913
051-56727598
 
شرکت طلای سرخ ملل زعف0110پ21 زعفران0110نگين ملل(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 2300000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 056-32538485
شرکت تروند زعفران قاین زعف0110پ19 زعفران0110نگین تروند قاینات(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 2450000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 056-32538815
شرکت زعفران بهرامن زعف0110پ18 زعفران0110نگين بهرامن(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 2300000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-35421262
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی زعف0110پ16 زعفران0110نگين بيرجند(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 1000000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 056-32226930
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف0110پ11 زعفران0110نگين سحرخيز(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 1300000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-35412337
شرکت نوین زعفران زعف0110پ09 زعفران0110نگين نوین(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 500000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-3111(410-412)
اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعف0110پ08 زعفران0110نگين روستا(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 800000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-37677157(داخلی19)
شرکت زرین زعفران مشرق زمین زعف0110پ05 زعفران0110نگین زرین(پ) زعفران گرم 1 1401/10/15 700000 8:45 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-52245888
شرکت توسعه تجارت برنج مازندران برن0104پ01 برنج طارم0104تجارت مازندران(پ) برنج کیلوگرم 1 1401/04/31 500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 011-44441000
خزانه بانک آینده سکه 0111پ 05 سکه تمام بهار تحویل 1 روزه آینده سکه طلا واحد (معادل یک قطعه سکه) 100 1401/11/29 150000 10 الی 10:30 10:30 الی 15:00 پیوسته - -  شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8:30 الی 12 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 021-27663770
شرکت توسعه تجارت برنج مازندران برن0003پ01 برنج طارم0003تجارت مازندران(پ) برنج کیلوگرم 1 1400/03/31 1000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 011-44441000
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان كشم0006پ02 كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) کشمش کیلوگرم 1 1400/06/31 100000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 028-35229580
شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان زعف0008پ19 زعفران0008نگین تروند قاینات(پ) زعفران گرم 1 1400/08/30 2000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 5152525270
تروند قاینات زعف0008پ19 زعفران0008نگین تروند قاینات(پ) زعفران گرم 1 1400/08/30 1000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 5632538815
اتحادیه کرمان رطب0002پ02 رطب مضافتی 0002اتحادیه کرمان(پ) رطب مضافتی کیلوگرم 1 1400/02/31 10000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 9132402718
اتحادیه بم رطب0002پ01 رطب مضافتی 0002افشارتعاون بم(پ) رطب مضافتی کیلوگرم 1 1400/02/31 10000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 34-44341216
شرکت سبز دانه کویر پست0008پ04 پسته فندقي32-30سبزدانه0008 پسته فندقی کیلوگرم 1 1400/08/30 130000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 09131782847
شرکت طلای سبز زرند پست0008پ02 پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 پسته فندقی کیلوگرم 1 1400/08/30 10000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 034-33460486
شرکت زعفران بهرامن زعف0008پ18 زعفران0008نگين بهرامن(پ) زعفران نگین  گرم 1 1400/08/30 5000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته -             - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-35421262
شرکت زرین زعفران مشرق زمین پست0008پ08 پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) پسته بادامی کیلوگرم 1 1400/08/30 70000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته -             - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-56727597
خلیل آباد كشم0001پ01 كشمش سبز0001خليل آباد(پ) کشمش سبز کیلوگرم 1 1400/01 100000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 28 الی 30 فروردین شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 051-57720610
شرکت تعاونی مینو بذر گلستان زیر 0003 پ 04 زيره سبز0003 شركت مينوبذر(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1400/03 46000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار

01758333009

09113803067

دانش زیر 0003 پ 02 زيره سبز0003 دانش(پ) زیره سبز کیلوگرم 1 1400/03 285000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - هفته انتهای اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 051-37677157(داخلی19)
کیمیا بذر تربت حیدریه زیر 0003 پ 01 زيره سبز0003 كيميابذر(پ) زیره سبز کیلوگرم  1 1400/03 175000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 20 الی 29 اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار 051-52224827
انبار خزانه بانک سامان سكه0112پ03 سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1401/12 150000 10 الی 10:30 10:30  الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه

تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9:30 الی 12:30

تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9:30 الی 12:30

اطلاعیه گشایش نماد 23095122
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی زعف0008پ16 زعفران0008نگين بيرجند(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 2000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - - شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 5632226930
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف0008پ11 زعفران0008نگين سحرخيز(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 4000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا پنجشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 16
در روزهای اوج برداشت از شنبه تا جمعه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت 8 الی 18
اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی
اطلاعیه گشایش انبار
051-35413308
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز زعف0008پ12 زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1400/08/30 500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 25 الی 28 اسفند ماه شنبه تا پنجشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 16
در روزهای اوج برداشت از شنبه تا جمعه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت 8 الی 18
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-35413308
شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان زعف0008پ10 عفران0008نگين طلاي سرخ(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 2500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 24 الی 26 مهر ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی
اطلاعیه گشایش انبار
051-35414435
شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان زعف0008پ15 عفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) زعفران پوشال معمولی گرم 1 1400/08/30 500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 24 الی 26 مهر ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی
اطلاعیه گشایش انبار
051-35414435
شرکت نوین زعفران زعف0008پ09 زعفران0008نگين نوین(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 1500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته - 2 روز کاری انتهای اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی
اطلاعیه گشایش انبار

051-3111410-412

 

اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی زعف0008پ08 زعفران0008نگين روستا(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 1500000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته 1 هفته انتهایی اسفند ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی 051-35413103
شرکت زرین زعفران مشرق زمین زعف0008پ05 زعفران0008نگین زرین(پ) زعفران نگین گرم 1 1400/08/30 3000000 8:30 الی 9:00 9:00 الی 15 پیوسته 1 2 روز کاری انتهای شهریور ماه شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی
اطلاعیه گشایش انبار
www.safnobat.com
خزانه بانک ملت سکه 0011 پ02 سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت سکه طلا واحد 100 (معادل یک قطعه سکه) 1400/11/30 150000 10 الی 10:30 10:30 الی 15 پیوسته 1 -  شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 13 اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی 021-88822053
خزانه پردیس بانک رفاه کارگران سكه0012پ01 سکه تمام بهار تحویلی 1روزه رفاه سکه طلا واحد 100
(معادل یک قطعه سکه)
1400/12 290,670 10 الی 10:30 10:30 الی 15 پیوسته 1 10 روز انتهای اسفند ماه تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 13
تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 14

اطلاعیه

سامانه نوبت دهی
انبار خزانه زرين سپهر بانک صادرات سكه0012پ04 سکه تمام بهار تحویل 1روزه صادرات سکه طلا واحد 100
(معادل یک قطعه سکه)
1400/12 150,000 10 الی 10:30 10:30 الی 15 پیوسته - ندارد تحویل دادن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9 الی 12
تحویل گرفتن سکه: شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8 الی 14
اطلاعیه سامانه نوبت دهی
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.