بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

شرکتهای پذیرفته شده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی

 

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

1

پتروشیمی

پلی نار

154

فرآورده نفتی

توان بام شرق

2

پتروشیمی

بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی

155

فرآورده نفتی

توان گستران عایق

3

پتروشیمی

پتروشیمی اراک

156

فرآورده نفتی

توت آل قیر ارس

4

پتروشیمی

پتروشیمی ارومیه

157

فرآورده نفتی

توسعه تجارت طلای سیاه

5

پتروشیمی

پتروشیمی اروند

158

فرآورده نفتی

توسعه ساختار محیط

6

پتروشیمی

پتروشیمی اصفهان

159

فرآورده نفتی

توسعه نفت هرمزان

7

پتروشیمی

پتروشیمی امیرکبیر

160

فرآورده نفتی

تولید صنعتی هامون گستر نفت باختر

8

پتروشیمی

پتروشیمی ایلام

161

فرآورده نفتی

تولیدی صنعتی و معدنی پتروفردوس

9

پتروشیمی

پتروشیمی آبادان

162

فرآورده نفتی

تولیدی و بازرگانی گلبام بهاران گلستان

10

پتروشیمی

پتروشیمی آریا ساسول

163

فرآورده نفتی

تولیدی و صنعتی پیروز گستر دلیجان

11

پتروشیمی

پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد

164

فرآورده نفتی

تیشوگام شرق

12

پتروشیمی

پتروشیمی برزویه

165

فرآورده نفتی

جلیس

13

پتروشیمی

پترو پاک مشرق زمین

166

فرآورده نفتی

جم افروز دلیجان

14

پتروشیمی

آرتان پترو کیهان

167

فرآورده نفتی

چتر پیروزگام آسیا

15

پتروشیمی

پتروشیمی بندر امام

168

فرآورده نفتی

چتربام عایق

16

پتروشیمی

پتروشیمی بوعلی سینا

169

فرآورده نفتی

دانا پاسارگاد خاوران

17

پتروشیمی

پتروشیمی بیستون

170

فرآورده نفتی

دانا گام

18

پتروشیمی

پتروشیمی پارس

171

فرآورده نفتی

درخشش نقره ای شرق

19

پتروشیمی

پتروشیمی پردیس

172

فرآورده نفتی

دماوندبام دلیجان

20

پتروشیمی

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

173

فرآورده نفتی

دنا بام گلستان

21

پتروشیمی

پتروشیمی تبریز

174

فرآورده نفتی

دوده صنعتی پارس

22

پتروشیمی

پتروشیمی تخت جمشید

175

فرآورده نفتی

راه سازی فرش راه یزد

23

پتروشیمی

پتروشیمی تندگویان

176

فرآورده نفتی

راه گستر آذردوام

24

پتروشیمی

پتروشیمی جم

177

فرآورده نفتی

رایکا شایلین

25

پتروشیمی

پتروشیمی خارک

178

فرآورده نفتی

رهام اسپرلوس

26

پتروشیمی

پتروشیمی خراسان

179

فرآورده نفتی

رهیار گستر نوین

27

پتروشیمی

پتروشیمی خوزستان

180

فرآورده نفتی

ریونیز پالایش آرتان

28

پتروشیمی

پتروشیمی رازی

181

فرآورده نفتی

ساختمانی مهام هیرمند

29

پتروشیمی

پتروشیمی زاگرس

182

فرآورده نفتی

ساسان بام دلیجان

30

پتروشیمی

پتروشیمی شهید رسولی

183

فرآورده نفتی

سامان دلیجان

31

پتروشیمی

پتروشیمی شیراز

184

فرآورده نفتی

سامانه بام دلیجان

32

پتروشیمی

پتروشیمی غدیر

185

فرآورده نفتی

سایبان شرق دلیجان

33

پتروشیمی

پتروشیمی فجر

186

فرآورده نفتی

سایه بان سپهر دلیجان

34

پتروشیمی

پتروشیمی فرساشیمی

187

فرآورده نفتی

سپاهان قیر جی

35

پتروشیمی

پتروشیمی فن آوران

188

فرآورده نفتی

سپهر بام شرق

36

پتروشیمی

پتروشیمی قائد بصیر

189

فرآورده نفتی

ستاره سبز جویبار

37

پتروشیمی

پتروشیمی کارون

190

فرآورده نفتی

ستاره کاسپین کویر

38

پتروشیمی

پتروشیمی کردستان

191

فرآورده نفتی

سراپوش دلیجان

39

پتروشیمی

پتروشیمی کرمانشاه

192

فرآورده نفتی

شاهین بام دلیجان

40

پتروشیمی

پتروشیمی لاله

193

فرآورده نفتی

شباهنگ پرتو تابان

41

پتروشیمی

پتروشیمی لرستان

194

فرآورده نفتی

شرق گستر دلیجان

42

پتروشیمی

پتروشیمی مارون

195

فرآورده نفتی

شهربام عایق

43

پتروشیمی

پتروشیمی مروارید

196

فرآورده نفتی

شیمی تجارت نقش جهان

44

پتروشیمی

پالایش نفت اطلس جهان دیزل

197

فرآورده نفتی

صدف گستر دلیجان

45

پتروشیمی

پتروشیمی مهاباد

198

فرآورده نفتی

صنایع پالایشی نگین پترولیوم آذربایجان

46

پتروشیمی

پتروشیمی مهر

199

فرآورده نفتی

صنایع شیمیایی ساروج ساختمان شمال

47

پتروشیمی

پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

200

فرآورده نفتی

صنعت بام شرق ممتاز

48

پتروشیمی

پرتو گوگرد آسیا

201

فرآورده نفتی

صنعت بام گلستان

49

پتروشیمی

پلی پروپیلن جم

202

فرآورده نفتی

صنعت قیر پارسیان انرژی

50

پتروشیمی

تحقیقاتی و مهندسی مشاورین صنایع شیمیایی پترو طرح پارس

203

فرآورده نفتی

صنعت قیر هرمزگان

51

پتروشیمی

تعاونی2451 تولید سولفات پتاسیم

204

فرآورده نفتی

صنعتی و آسفالت راه دژپا

52

پتروشیمی

توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

205

فرآورده نفتی

عایق باران خرمدشت

53

پتروشیمی

اسید سازان زنجان

206

فرآورده نفتی

عایق بام باستان

54

پتروشیمی

کیمیا پژوهان خاور شیمی

207

فرآورده نفتی

عایق بام سایبان

55

پتروشیمی

ذوب اهن اصفهان

208

فرآورده نفتی

عایق بام ستاره شرق

56

پتروشیمی

رجال

209

فرآورده نفتی

عایق بام فردیان

57

پتروشیمی

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

210

فرآورده نفتی

عایق پوشان برتر فریم

58

پتروشیمی

شیمیایی فجر پارسیان

211

فرآورده نفتی

عایق پیروز بام  گلبهار

59

پتروشیمی

صنایع تولیدی پلی استایرن انبساطی سهند

212

فرآورده نفتی

عایق پیروز بام آسیا

60

پتروشیمی

طاهاسازان پیشتاز

213

فرآورده نفتی

عایق حصار مهران

61

پتروشیمی

کارخانجات تولیدی وصنعتی پودر گوگرد ستاره

214

فرآورده نفتی

عایق خزربام

62

پتروشیمی

کربنات سدیم سمنان

215

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی آسیا گستر دلیجان

63

پتروشیمی

مجتمع پتاس خور و بیابانک

216

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی سماء بام دلیجان

64

پتروشیمی

مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند

217

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی فراز بام گستر

65

پتروشیمی

محب بسپار ایده گستر

218

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی قیر سپاهان

66

پتروشیمی

محب پلیمر قم

219

فرآورده نفتی

عایق سادات دلیجان

67

پتروشیمی

نوید زرشیمی

220

فرآورده نفتی

عایق ستاره تکنام

68

پتروشیمی

تولیدی پلاستیک ایسین

221

فرآورده نفتی

عایق شرق اصفهان

69

فرآورده نفتی

قیر مادگستران دلیجان

222

فرآورده نفتی

عایق گلبهار شرق

70

فرآورده نفتی

اصفهان قیر

223

فرآورده نفتی

عایق های رطوبتی ستاره شرق

71

فرآورده نفتی

اقتصاد قدر خاورمیانه

224

فرآورده نفتی

عایق های رطوبتی شرق دنیا

72

فرآورده نفتی

الیاف سازان شمال

225

فرآورده نفتی

فراشیمی روز

73

فرآورده نفتی

انرژی تجارت سام

226

فرآورده نفتی

فرآبند مهراد شرق

74

فرآورده نفتی

اوچین گستر هیرکانیان

227

فرآورده نفتی

فرآورده های قیری سیه فام

75

فرآورده نفتی

ایزونام

228

فرآورده نفتی

فرآوری قیر بلوچ پاسارگاد چابهار

76

فرآورده نفتی

آترا کران انرژی

229

فرآورده نفتی

فومن شیمی گستر

77

فرآورده نفتی

آذر دوام یول

230

فرآورده نفتی

قیر ایزوگام تبریز

78

فرآورده نفتی

آذربام عایق کار

231

فرآورده نفتی

قیر آکام

79

فرآورده نفتی

آذرپترولیوم منطقه آزاد ماکو

232

فرآورده نفتی

قیر سفت سامان

80

فرآورده نفتی

آذرقیر تبریز

233

فرآورده نفتی

قیر شرق

81

فرآورده نفتی

آذرنام نفیس

234

فرآورده نفتی

قیر و عایق جنت آباد

82

فرآورده نفتی

آران نفت ارس

235

فرآورده نفتی

قیران پخش ستاره ایرانیان

83

فرآورده نفتی

آرتاقیرسازان اردبیل صنعت

236

فرآورده نفتی

قیصر جنوب کنگ

84

فرآورده نفتی

آسمان گستر دلیجان

237

فرآورده نفتی

کربن ایران

85

فرآورده نفتی

بازرگانی الوند پارس سپاهان

238

فرآورده نفتی

کروس انرژی

86

فرآورده نفتی

بالک اوشان تار

239

فرآورده نفتی

کیان گستر دلیجان

87

فرآورده نفتی

بام پوش شرق

240

فرآورده نفتی

کیمیا صنعت آرادان

88

فرآورده نفتی

پیمان روغن

241

فرآورده نفتی

کیمیا قیر آرتان

89

فرآورده نفتی

بام گام عایق ارومیه

242

فرآورده نفتی

کیمیا قیر جی

90

فرآورده نفتی

بام گستر اصل تهران

243

فرآورده نفتی

کیهان توسعه البرز

91

فرآورده نفتی

بام گستر دلیجان

244

فرآورده نفتی

گام پوشان دلیجان

92

فرآورده نفتی

بام گستر زرین شرق

245

فرآورده نفتی

یاقوت بام دلیجان

93

فرآورده نفتی

بام گستر کردستان

246

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی سایه گستر دلیجان

94

فرآورده نفتی

بام گستر کسری

247

فرآورده نفتی

تینا بام دلیجان

95

فرآورده نفتی

بام گستران

248

فرآورده نفتی

گلبام محلات

96

فرآورده نفتی

بایرطوس شرق

249

فرآورده نفتی

جهان بام شرق آسیا

97

فرآورده نفتی

بهبود صنعت بیرجند

250

فرآورده نفتی

صبای دلیجان

98

فرآورده نفتی

پارس مروارید سیه

251

فرآورده نفتی

گستربام بهمن

99

فرآورده نفتی

پاسارگاد عایق پارس

252

فرآورده نفتی

گل پوشش دلیجان

100

فرآورده نفتی

پالایش قیر اروم آذربایجان

253

فرآورده نفتی

گوهر قیر شرق

101

فرآورده نفتی

پالایش قیر کسری

254

فرآورده نفتی

گیتی بام دلیجان

102

فرآورده نفتی

پالایش گاز ایلام

255

فرآورده نفتی

متین ساز فعال

103

فرآورده نفتی

پالایش گاز هاشمی نژاد(خانگیران)

256

فرآورده نفتی

متین کیمیای سپاهان

104

فرآورده نفتی

پالایش نفت اصفهان

257

فرآورده نفتی

مجتمع فرآورده های قیر کیمیا

105

فرآورده نفتی

پالایش نفت آبادان

258

فرآورده نفتی

مروارید شرق سپاهان

106

فرآورده نفتی

پالایش نفت بندرعباس

259

فرآورده نفتی

مشرق بام صنعت

107

فرآورده نفتی

پالایش نفت تبریز

260

فرآورده نفتی

معماران اقتصاد بین الملل تندیس

108

فرآورده نفتی

پالایش نفت تهران

261

فرآورده نفتی

مکران فوم امیدی منطقه آزاد چابهار

109

فرآورده نفتی

پالایش نفت جیران اردکان

262

فرآورده نفتی

مهر پارسیان

110

فرآورده نفتی

پالایش نفت شازند اراک

263

فرآورده نفتی

مهسان عایق شرق دلیجان

111

فرآورده نفتی

پالایش نفت شیراز

264

فرآورده نفتی

مهندسی ایران ارتباط

112

فرآورده نفتی

پالایش نفت کرمانشاه

265

فرآورده نفتی

مهندسی تهران قیر

113

فرآورده نفتی

پالایش نفت لاوان

266

فرآورده نفتی

مهندسی قیر و آسفالت غرب

114

فرآورده نفتی

پالایش نگین سیاه آذربایجان

267

فرآورده نفتی

نفت ایرانول

115

فرآورده نفتی

پالایش و انرژی شمالغرب آرکا

268

فرآورده نفتی

نفت بهران

116

فرآورده نفتی

پایا پلیمر دنا

269

فرآورده نفتی

نفت پارس

117

فرآورده نفتی

پترو پاسارگاد هرمزگان

270

فرآورده نفتی

نفت پاسارگاد

118

فرآورده نفتی

پترو سالار غرب کوهسار

271

فرآورده نفتی

نفت جی

119

فرآورده نفتی

پترو عایق اسپادانا

272

فرآورده نفتی

نفت سپاهان

120

فرآورده نفتی

پترو قیر آژند

273

فرآورده نفتی

نقره ای شرق

121

فرآورده نفتی

پترو قیر آژند کیاسر

274

فرآورده نفتی

نگین بام محسن

122

فرآورده نفتی

پتروپالایش دالین

275

فرآورده نفتی

نگین فخر آذربایجان

123

فرآورده نفتی

پتروپالایش سهند گستر تبریز

276

فرآورده نفتی

نگین گام پارس

124

فرآورده نفتی

پتروتار فراساحل

277

فرآورده نفتی

نوآوران قیر جنوب

125

فرآورده نفتی

پتروتار کیمیا

278

فرآورده نفتی

ورزیران

126

فرآورده نفتی

پتروصنعت زمرد

279

فرآورده نفتی

همیارجی یزد

127

فرآورده نفتی

پتروگام فاتح

280

فرآورده نفتی

هونام اطلس دریای جنوب

128

فرآورده نفتی

پترومیلاد کاسپین

281

فرآورده نفتی

جلیس عایق

129

فرآورده نفتی

پرتو پیروزنام شرق

282

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی شایان بام دلیجان

130

فرآورده نفتی

پشم شیشه اصل کبیر اراک

283

فرآورده نفتی

پوشش بام غرب دلفان

131

فرآورده نفتی

پشم شیشه ایران

284

فرآورده نفتی

آفتاب بام شرق دلیجان

132

فرآورده نفتی

پشم شیشه بام گستر سفید 2000

285

فرآورده نفتی

یاسمین گستر دلیجان

133

فرآورده نفتی

پشم شیشه به بام ممتاز شرق

286

فرآورده نفتی

راه اندود ماکان

134

فرآورده نفتی

فن آوری پالایش قیر زرین

287

فرآورده نفتی

نگین فخر شیراز

135

فرآورده نفتی

تولیدی و بازرگانی صنایع شیمیایی و مظروف کاری پارسین جی اسپانه سگزی

288

فرآورده نفتی

قیر مادگستران دلیجان

136

فرآورده نفتی

پالایش قیر ساتراپ جم

289

فرآورده نفتی

شهر بام آذر نفیس

137

فرآورده نفتی

پوشین بام شرق

290

فرآورده نفتی

پترو اروند آبادان

138

فرآورده نفتی

پویندگان فن و تجارت بین الملل

291

فرآورده نفتی

قیر طبیعی سامان پردیس غرب

139

فرآورده نفتی

پیروز دلیجان

292

فرآورده نفتی

یام گستر دلیجان

140

فرآورده نفتی

پیروزبام شرق

293

فرآورده نفتی

یکتا بام دلیجان

141

فرآورده نفتی

پیشتاز پاسارگاد جم شرق

294

فرآورده نفتی

تولیدی عایق های رطوبتی شرق دنیا

142

فرآورده نفتی

پیشگامان نانو آریا

295

فرآورده نفتی

تولیدی شن و ماسه نگین آسفالت ماهنشان

143

فرآورده نفتی

پترو آکام پاسارگاد

296

فرآورده نفتی

تعاونی تولیدی نام گستر دلیجان

144

فرآورده نفتی

پترو زرین پالایش ایرانیان

297

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی آبران گستر دلیجان

145

فرآورده نفتی

گروه صنعتی قیر آذرپاسارگاد

298

فرآورده نفتی

شهربام آذر نفیس

146

فرآورده نفتی

الوان قیر دلیجان

299

فرآورده نفتی

تولیدی رطوبتی روف گستر دلیجان

147

فرآورده نفتی

تضمین کار میران افق

300

فرآورده نفتی

توان بام شرق

148

فرآورده نفتی

مهان پالایش فام

301

فرآورده نفتی

تولیدی و صنعتی عایق رطوبتی البرز دلیجان

149

فرآورده نفتی

اکسین تجارت بین الملل

302

فرآورده نفتی

اسپادانا قیر پاسارگاد

150

فرآورده نفتی

تعاونی 3198 پویا اندیشان کرمانشاه

303

فرآورده نفتی

تولید امولسیونی پویا مرند

151

فرآورده نفتی

تعاونی تولیدی 4533 پالایش قیر پارس آذران

304

فرآورده نفتی

قیر و عایق رهاگستر شرق

152

فرآورده نفتی

تعاونی عایق رطوبتی بیتا گستر دلیجان

305

فرآورده نفتی

عایق بندی سخت پوشان دلیجان

153

فرآورده نفتی

تعاونی قیر سفت دمیده هندیجان

 

 

 

 

چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.