بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/01/09 - 16:42:00
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 330 66 66 9,661,674 146,389 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2843 -1/91
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
نقدی 330 22 22 3,404,258 154,739 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2911 -1/85
پلی پروپیلن نساجی HP500J
نقدی 168 48 24 3,075,576 128,149
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 504 147 126 16,146,774 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 504 42 21 2,691,129 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 504 168 126 16,146,774 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 147 126 126 18,445,014 146,389 دوشنبه 19 اسفند 1398 -3279 -2/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 210 357 210 32,289,852 153,761 دوشنبه 19 اسفند 1398 -11302 -6/85
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 220 88 88 12,882,232 146,389 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2843 -1/91
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 210 63 63 9,465,309 150,243 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2874 -1/88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 2,640 2,046 1,716 182,186,004 106,169 سه شنبه 20 اسفند 1398 -5409 -4/85
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 500 460 410 43,529,290 106,169 سه شنبه 20 اسفند 1398 -14975 -12/36
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 2,508 198 198 21,375,090 107,955 سه شنبه 20 اسفند 1398 -648 -0/6
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G
نقدی 270 590 270 29,698,190 109,993 سه شنبه 13 اسفند 1398 1449 1/33
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G
نقدی 570 600 460 50,266,040 109,274 سه شنبه 20 اسفند 1398 -1629 -1/47
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 200 90 50 5,015,550 100,311 سه شنبه 20 اسفند 1398 -1800 -1/76
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
سلف 1,000 2,860 1,000 109,127,900 109,128 سه شنبه 20 اسفند 1398 7017 6/87
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 800 770 750 80,966,250 107,955 سه شنبه 20 اسفند 1398 -10550 -8/9
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
سلف 700 720 640 69,091,200 107,955 سه شنبه 20 اسفند 1398 -6243 -5/47
پلی پروپیلن نساجی HP552R
سلف 900 380 360 46,133,640 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,100 120 60 7,425,840 123,764 سه شنبه 20 اسفند 1398 -2117 -1/68
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,320 429 429 49,859,667 116,223 چهارشنبه 21 اسفند 1398 12 0/01
منومر وینیل استات
نقدی 880 110 110 10,890,000 99,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 0 0
منو اتیلن گلایکول
نقدی 880 484 484 25,304,488 52,282 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -6518 -11/09
دی اتانول آمین
نقدی 220 22 22 2,529,296 114,968 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -3280 -2/77
کریستال ملامین
نقدی 250 210 210 24,470,880 116,528 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -33339 -22/25
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 120 48 0 0 دوشنبه 19 اسفند 1398
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 205 90 90 11,553,390 128,371 سه شنبه 20 اسفند 1398 -8369 -6/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,199 737 737 76,076,088 103,224 سه شنبه 20 اسفند 1398 -989 -0/95
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
نقدی 407 407 385 37,050,475 96,235 سه شنبه 20 اسفند 1398 -929 -0/96
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 400 200 200 32,297,800 161,489 سه شنبه 20 اسفند 1398 -6947 -4/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 2,200 1,584 1,584 159,835,104 100,906 سه شنبه 20 اسفند 1398 -3483 -3/34
پلی پروپیلن نساجی RG1101S
نقدی 108/75 43/5 0 0 دوشنبه 19 اسفند 1398
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 2,002 748 748 79,802,624 106,688 سه شنبه 20 اسفند 1398 -3973 -3/59
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 814 242 154 15,232,294 98,911 سه شنبه 20 اسفند 1398 -2436 -2/4
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E
نقدی 108/75 174 108/75 16,242,834/75 149,359 دوشنبه 14 بهمن 1398 665 0/45
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 435 326/25 326/25 43,667,910 133,848 دوشنبه 14 بهمن 1398 10624 8/62
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
سلف 1,914 1,254 1,254 129,343,830 103,145 سه شنبه 20 اسفند 1398 -3672 -3/44
استایرن منومر
نقدی 7,008 5,880 4,872 421,720,320 86,560 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -7935 -8/4
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 2,200 1,298 990 105,439,950 106,505 سه شنبه 20 اسفند 1398 -4510 -4/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
نقدی 480 288 240 22,207,920 92,533 سه شنبه 20 اسفند 1398 -894 -0/96
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
نقدی 308 506 308 47,061,806 152,798 دوشنبه 14 بهمن 1398 -4872 -3/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 672 168 144 15,545,520 107,955 سه شنبه 6 اسفند 1398 -5459 -4/81
پلی پروپیلن نساجی HP500J
نقدی 286 88 66 8,457,834 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 326/25 152/25 87 11,148,963 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 348 174 108/75 13,936,203/75 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 396 396 396 53,003,808 133,848 دوشنبه 19 اسفند 1398 -9270 -6/48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
نقدی 312 24 24 2,590,920 107,955 سه شنبه 20 اسفند 1398 -502 -0/46
دی اتیلن گلایکول
نقدی 220 220 176 8,527,904 48,454 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -10754 -18/16
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 180 60 60 12,227,760 203,796 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -387 -0/19
کریستال ملامین
سلف 80 70 70 8,156,960 116,528 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -30090 -20/52
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,200 1,260 1,140 122,459,940 107,421 دوشنبه 19 اسفند 1398 -887 -0/82
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 1,200 1,224 1,200 114,175,920 95,147 سه شنبه 20 اسفند 1398 -870 -0/91
پلی پروپیلن شیمیایی C30G
نقدی 88 220 88 11,481,272 130,469 دوشنبه 5 اسفند 1398 -26098 -16/67
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 280 100 80 15,488,480 193,606 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -368 -0/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S
سلف 550 220 176 22,554,224 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی پروپیلن نساجی HP552R
سلف 550 264 88 11,277,112 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
سلف 798 21 21 3,327,261 158,441 سه شنبه 20 اسفند 1398 -3642 -2/25
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,200 2,354 2,200 236,769,236 107,622 دوشنبه 19 اسفند 1398 -4711 -4/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 480 288 192 24,604,608 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2962 -2/26
پلی پروپیلن نساجی HP550J
سلف 504 96 72 9,226,728 128,149 دوشنبه 12 اسفند 1398 -4904 -3/69
پلی پروپیلن فیلم HP525J
سلف 1,440 1,440 1,440 192,741,120 133,848 دوشنبه 19 اسفند 1398 -9226 -6/45
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,000 1,720 1,580 169,725,180 107,421 دوشنبه 19 اسفند 1398 -887 -0/82
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,000 160 40 4,296,840 107,421 دوشنبه 19 اسفند 1398 -887 -0/82
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 160 160 160 چهارشنبه 21 اسفند 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 7,000 7,000 7,000 دوشنبه 12 اسفند 1398 100 0/35
قیر VG30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 8,000 8,000 8,000 دوشنبه 12 اسفند 1398 -1003 -3/34
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 10,000 5,000 دوشنبه 12 اسفند 1398 448 1/21
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 12 اسفند 1398 -1579 -5/53
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 دوشنبه 12 اسفند 1398 175 0/65
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,000 4,000 4,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 0 0
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,500 4,500 4,500 چهارشنبه 21 اسفند 1398 0 0
قیر 1020 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 1,500 500 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 -3835 -12/44
گوگرد پاستیلی - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 500 500 شنبه 26 بهمن 1398 100 3/85
گوگرد کلوخه - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 500 500 شنبه 14 دی 1398 0 0
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 4,400 2,112 1,914 93,780,258 48,997 سه شنبه 13 اسفند 1398 -6194 -11/22
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 4,400 1,584 836 40,961,492 48,997 سه شنبه 13 اسفند 1398 -5231 -9/65
شمش آلیاژ AS7U3G
نقدی 290 290 290 79,270,050 273,345 سه شنبه 15 بهمن 1398 23394 9/36
شمش آلیاژ A6005
نقدی 20 20 20 5,566,280 278,314 سه شنبه 22 اسفند 1396 156086 127/7
شمش 1000P-99.7
نقدی 2,000 280 80 19,679,600 245,995 دوشنبه 19 اسفند 1398 -7428 -2/93
شمش آلیاژ AS9U3GS
نقدی 300 300 300 84,239,700 280,799 یکشنبه 11 اسفند 1398
ورق گرم B
سلف 41,360 45,980 41,360 2,294,070,460 55,466 شنبه 24 اسفند 1398 -5014 -8/29
ورق گرم C
سلف 22,550 25,190 22,550 1,253,692,550 55,596 شنبه 24 اسفند 1398 -7146 -11/39
شمش آلیاژ AS5U3GR
نقدی 580 580 580 162,863,420 280,799 شنبه 25 اسفند 1397 40188 16/7
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 6,600 2,178 2,178 108,238,042 49,696 شنبه 24 اسفند 1398 -1828 -3/55
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 63,000 70,000 63,000 2,591,297,000 41,132 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -3937 -8/74
سبد میلگرد مخلوط
سلف 3,300 4,906 3,300 172,887,000 52,390 سه شنبه 20 اسفند 1398 -1515 -2/81
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 1,100 2,266 1,100 57,858,240 52,598 سه شنبه 20 اسفند 1398 -655 -1/23
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 6,996 3,652 3,124 153,066,628 48,997 سه شنبه 20 اسفند 1398 -993 -1/99
شمش سرب 99.99
نقدی 200 50 50 12,161,700 243,234 چهارشنبه 21 اسفند 1398
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1
نقدی 63 42 42 5,533,500 131,750 دوشنبه 5 اسفند 1398 -11733 -8/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 2
نقدی 6 12 6 639,996 106,666 سه شنبه 11 تیر 1398 -15563 -12/73
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 60 100 60 5,412,260 90,204 سه شنبه 20 اسفند 1398 -2972 -3/19
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2
نقدی 20 20 20 1,907,060 95,353 سه شنبه 20 اسفند 1398
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 220 374 220 22,272,800 101,240 سه شنبه 20 اسفند 1398 -8769 -7/97
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 672 1,536 672 65,853,792 97,997 دوشنبه 6 آبان 1398 15120 18/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 1,000 80 80 7,242,320 90,529 یکشنبه 25 اسفند 1398
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 800 60 60 5,431,740 90,529 یکشنبه 25 اسفند 1398
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 400 110 110 9,617,850 87,435 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -3101 -3/43
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 9 9 9 812,520 90,280 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -1620 -1/76
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2
نقدی 8 40 8 736,792 92,099 سه شنبه 6 اسفند 1398 3898 4/42
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 7 14 7 671,993 95,999 چهارشنبه 21 اسفند 1398
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1
سلف 20 30 20 1,079,980 53,999 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -5937 -9/91
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 352 484 352 43,774,016 124,358 شنبه 24 اسفند 1398 -9454 -7/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M
نقدی 506 462 418 46,547,644 111,358 سه شنبه 20 اسفند 1398 -1660 -1/47
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 704 418 396 39,168,756 98,911 سه شنبه 20 اسفند 1398 -2436 -2/4
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 1,632 192 120 11,869,320 98,911 سه شنبه 20 اسفند 1398 -2436 -2/4
بنزن
سلف 500 500 500 35,896,000 71,792 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -14744 -17/04
زایلین مخلوط
سلف 1,000 260 260 17,508,140 67,339 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -10789 -13/81
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 120 130 120 19,469,620 162,247 سه شنبه 20 اسفند 1398 -6189 -3/67
سود کاستیک
نقدی 20,000 1,475 1,475 20,321,075 13,777 چهارشنبه 21 اسفند 1398 1133 8/96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 2,016 96 48 5,096,112 106,169 سه شنبه 20 اسفند 1398 -1686 -1/56
منو اتیلن گلایکول
نقدی 154 154 154 8,051,428 52,282 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -6518 -11/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 960 312 288 36,906,912 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 3,014 1,848 1,628 165,660,396 101,757 سه شنبه 20 اسفند 1398 -6433 -5/95
ارتوزایلن
نقدی 1,100 640 640 56,851,840 88,831 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -6532 -6/85
آروماتیک سنگین
سلف 200 40 40 2,146,040 53,651 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -16388 -23/4
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
سلف 2,222 88 88 9,500,040 107,955 سه شنبه 20 اسفند 1398 -502 -0/46
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 242 110 110 12,706,210 115,511 سه شنبه 20 اسفند 1398 -538 -0/46
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 264 242 198 22,016,214 111,193 سه شنبه 20 اسفند 1398 -518 -0/46
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 588 840 588 60,541,677 102,962 سه شنبه 20 اسفند 1398 851 0/83
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 550 528 418 53,566,282 128,149 دوشنبه 19 اسفند 1398 -2692 -2/06
اسید ترفتالیک
سلف 260 260 260 16,166,540 62,179 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -8385 -11/88
اوره گرانول
نقدی 2,200 675 675 16,474,725 24,407 چهارشنبه 14 اسفند 1398 -2489 -9/25
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 5,000 5,000 126,950,000 25,390 سه شنبه 20 اسفند 1398 0 0
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 10,000 10,000 253,900,000 25,390 یکشنبه 25 اسفند 1398 0 0
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 11,489,268,066/5  
آخرین بروز رسانی: 1399/01/09 - 16:42:00
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.